Privatlivspolitik

Persondata - regler for Foreningen Væveskolen i Greve

Foreningen er dataansvarlig for de personoplysninger vi behandler i vores forening. Derfor har vi vedtaget disse regler for, hvordan vi som dataansvarlig skal behandle dine personoplysninger:

Indsamling af oplysninger

Vi beder kun om de oplysninger vi skal, og som vi behøver for at drive vores forenings arbejde. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke skal bruge dem længere.

Kursister og deltagere 

De oplysninger vi beder deltagere og kursister om, er:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato.
 • Oplysninger som kan bruges i forbindelse med betaling for din deltagelse i vores kurser eller aktiviteter.
 • Vi beder særskilt om dit samtykke til at behandle og opbevare en eventuel handicaperklæring, som du har udfyldt, hvis du er handicappet i forhold til det emne, der undervises i.
 • Vi beder særskilt om dit samtykke til at behandle og opbevare dit cpr. nummer, hvis du er borger i en anden kommune end foreningens hjemkommune, eller hvis vores hjemkommune kræver cpr-nummer i forbindelse med særlige tilskud til f.eks. arbejdsløse, pensionister, efterlønnere, osv.

Samtykke erklæringer opbevares til de ikke længere er relevante. Bogføringsbilag skal bevares i 5 år ifølge bogføringsloven. 

Ansatte

De oplysninger vi beder ansatte i foreningen om, er:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
 • CPR nummer og bankoplysninger til brug for lønudbetaling.
 • CV i forbindelse med ansættelse. Vi sletter alle CV’er senest 4 måneder efter ansættelse, fordi prøvetiden er 3 måneder, og det giver os en måned til at få slettet alle CV’er. Vi opbevarer dog oplysninger der er relevante for dit arbejde for foreningen, f.eks. beskrivelse af uddannelse eller kompetencer, så længe du er tilknyttet foreningen.

Medlemmer

De oplysninger vi beder medlemmer af foreningen om, er:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer


Databehandling og dataopbevaring

Foreningen benytter forskellige firmaer og institutioner til at behandle data til en række formål. De er foreningens databehandlere. Foreningen har indgået de relevante Databehandler-aftaler.

 Vi kan opbevare oplysninger af disse hensyn:

 • Hvis det kræves af os af myndigheder, f.eks. til statistik som vi er forpligtet til at oplyse.
 • Hvis oplysningerne har historisk værdi.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til firmaer, webportaler eller lignende til markedsføring, uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil altid spørge om tilladelse hvis vi eller andre vil tage fotos i forbindelse med vores kurser, aktiviteter eller arrangementer. Hvis du ikke ønsker at medvirke på fotos vil vi naturligvis respektere det. 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Du har ret til at blive oplyst om formålet med vores behandling af dine data
 • Du har ret til at få oplyst hvilke data vi har om dig.
 • Du har ret til at få berettiget oplysninger om dig, der er forkerte.
 • Du har ret til at få slettet de oplysninger vi har om dig, såfremt de ikke falder ind under bogføringsloven
 • Du har ret til at få udleveret data i et almindeligt anvendt format
   

Du kan altid klage over, hvordan vi behandler dine data. Klag først til os, og hvis det ikke giver det ønskede resultat, kan du klage til f.eks. Datatilsynet.

 

Kontaktoplysninger til vores forening:

Foreningens adresse:                Håndværkervænget 12, 2670 Greve

Telefon til foreningen:               Se under fanen "Bestyrelsen"

E-mail til foreningen:                greve@vaeveskolen.dk

 

Vedtaget af bestyrelsen d. 1-06-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Væveskolen i Greve
Håndværkervænget 12
2670 Greve

Skoleleder: Bente Falk Jonasson

Telefon: 28 29 55 68

Mail: greve@vaeveskolen.dkMedlem af Fora