Væveskolen i Greve

Skolen

VÆVESKOLEN I GREVE er en selvstændig upolitisk forening. Foreningen har til formål at erhverve og udbrede kendskab til vævning og beslægtede fagområder ved at tilbyde kvalificeret undervisning samt tilrettelægge faglige arrangementer. 
Alle interesserede kan blive medlem af foreningen.
 

Kurser
Kurserne tilbydes som dag-, aften-, weekend- og ugekurser under "Lov om støtte til folkeoplysning" og er åbne for alle. 

Udover den praktiske indlæring lægges der vægt på teori, farve- og materialelære. Orientering om de tekstile fags historiske placering og udvikling indgår i undervisningen, og der tilbydes særlige foredrag herom.

  Vævestuen


De fleste kurser foregår i et 125 mdejligt stort lokale på Væveskolen. Enkelte kurser må af pladshensyn foregå i det nærliggende Borgerhus og på Holmeagerskolen tæt på Greve S-station.

Væveudstyr til rådighed:
2 trendborde
3 computere med væveprogrammet WeavePoint installeret
5 klapvæve 
19 skaftevæve (Glimåkra Idealvæve) med 8 skafter, hvoraf en er monteret med dobbelt trendbom 
1 computerstyret skaftevæv (Glimåkra standardvæv)
1 viftekam 
2 opretstående gobelinvæve
Tilbehør som kamme, spoleapparater m.m.

Vævematerialer
Enkelte garner kan købes på Væveskolen.

Medlemsskaber
FORA Læring og kreativitet i fællesskab (tidligere NETOP, netværk for oplysning)
GIF, Garnindkøbsforeningen af 1998, kontaktperson Jytte Bertelsen
"Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi" (tidligere S&V)
Støtter Vævekredsene i Danmark

Bibliotek
Væveskolen har et righoldigt bibliotek. Bøgerne udlånes til medlemmerne.

Medlemsnyt
Foreningens medlemmer modtager 3 - 4 gang om året foreningens blad MedlemsNYT.

Overnatning
Ved ugekurser kan formidles mulighed for overnatning.Jytte

Jytte Bertelsen

Skoleleder og stifter af Væveskolen