Generalforsamling

Dato: Søndag d. 3. marts. kl. 14

Sted: Borgerhuset, Greveager 9, 2670

 

Væveskolen i Greve

06-02-2019

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Væveskolen i Greve

Dato: Søndag d. 3. marts 2019 kl. 11

Sted: Borgerhuset, Greveager 9, 2670 Greve.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af arbejdsplan for 2019

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant

       På valg er: Anne-Lise Engel og Bente Søefeldt, som modtager genvalg.

       På valg er suppleant Gerda Jensager, som modtager genvalg.

       Ny suppleant vælges.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

       På valg som revisor er Bente Jonasson, som modtager genvalg.

       På valg som revisorsuppleant er Birgitte Suhr, som modtager genvalg.

7. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

       Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Se medsendte bilag

8. Fastlæggelse af medlemskontingent

9. Eventuelt

 

Forslag til vedtægtsændringer er udsendt d. 6. februar til alle medlemmer.

Har du forslag til drøftelse på generalforsamlingen, skal de ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Foreningen byder på en let frokost. Af hensyn til indkøb bedes du venligst tilmelde dig på den fremlagte liste på Væveskolen, på vaeveskolen@hotmail.com eller på telefon: 43903883, onsdage kl. 10-11, senest mandag d. 25. februar.

Efter generalforsamlingen vil væver Berthe Forchhammer holde foredrag. Læs mere i det kommende nummer af MedlemsNyt.

 

KONTAKT


Væveskolen i Greve
Håndværkervænget 12
2670 Greve

Skoleleder: Astrid Haack Monberg

Telefon: 2636 3883

Mail: vaeveskolen@hotmail.com

Telefontid: Onsdage kl. 10-11.

Medlem af Fora