Generalforsamling

Husk tilmelding til generalforsamling søndag den 12. marts kl. 11 i Greve Borgerhus. Efter generalforsamlingen er der foredrag om "Lyset, synet og farverne"

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Foreningen Væveskolen i Greve


Søndag, 12. marts 2017 kl. 11.00
I Borgerhuset, Greveager 9, 2670 Greve


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af arbejdsplan for år 2017

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant. På valg er:
  Inge Bang Sørensen og Bente Søefeldt, som begge modtager genvalg
  Suppleanterne Gerda Jensager og Annelise Engel modtager begge genvalg

 6. Valg af revisor. På valg er Bente Jonasson, som modtager genvalg
  Valg af revisorsuppleant. På valg er Birgitte Suhr, som modtager genvalg

 7. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. Se side 11

 8. Fastlæggelse af medlemskontingent

 9. Eventuelt


Har DU ønsker om undervisning eller foredrag, så lad bestyrelsen det vide. Ifølge vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vi starter med at ønske hinanden et godt væveår, mens foreningen byder på lidt pølse, ost og frugt. Af hensyn til indkøb bedes I venligst tilmelde jer på vaeveskolen@hotmail.com, senest 6. marts.